MÜÜGITINGIMUSED

Müügitingimused kehtivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressi rubis.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi Veebipood) omaniku ATR OÜ (registrikood 12072200), asukohaga Kiisa 9-3, Harjumaa, Tallinn vahel.

 

 1. Müügilepingu üldtingimused, kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 

 • Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.
 • Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
 • Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.
 • Veebipood jätab endale õiguse muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Nimetatud muudatusi kajastatakse rubis.ee veebilehel. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
 • Kõik www.ee lehel olevad fotod, videod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad ATR OÜ-le. Internetiaadressil rubis.ee oleva materjali omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.
 • Veebipoe kasutamine, selle kaudu tellimine tähendavad seda, et klient aktsepteerib üldtingimusi. Kui te ei ole nõus üldtingimusi täitma, siis ärge kasutage seda veebipoodi ega sisenege sellele.

 

 1. Tellimuse vormistamine

 

 • Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Maksete sooritamiseks peab klient kontrollima andmete õigsuse ja nõustuma müügitingimustega. Makseid vahendab Montonio Finance OÜ.
 • Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest klienti esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
 • Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tagajärgede ees

 

 1. Kohaletoimetamine

 

 

 • Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome
 • Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-4 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 30 kalendripäeva jooksul. Kui Veebipood on veebilehel või tellimuse kinnituses teavitanud ostjat tarneprobleemidest ja 30 kalendripäeva ületavast tähtajast, kohaldub Veebipoe poolt avaldatud tähtaeg.
 • Tellimuse vormistamise korral nädalavahetusel või riigipühal 2-4 päevane kohaletoimetamise tähtpäev hakkab kehtima nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval.
 • Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  ebaõigsusest.
 • Kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest koheselt Veebipoele teavitama, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: rubispintsetid@gmail.com või helistades telefonile +3725024733

 

 1. Taganemisõigus

 

 • Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.
 • Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 • 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.
 • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise, kukkumise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 • Kõik tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ja pintsettidel peab olema originaalkaitsekork.
 • Kliendile väljasaadetud tooted läbivad Veebipoe poolt põhjaliku kontrolli ning juhul kui tagastatud pintsettidel on mehaanilised vigastused (nt. kukkumise tõttu teravate otste kahjustus), siis sel juhul neid tagastada ei saa.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit ning saata see e-posti aadressile rubispintsetid@gmail.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 • Kauba tagastamise korral tagastatakse Kliendile ostu eest tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14-päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • Veebipood jätab endale õiguse tühistada kliendi tellimus, juhul kui tehnilise rikke või eksimuse tõttu on hinnakirjas vale hind.

 

 1. Pretensiooni esitamise õigus

 

 • Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.
 • Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e kirja aadressile rubispintsetid@gmail.com või helistada telefonil: +3725024733.
 • Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist tarbija tegevuse või tegevusetuse tõttu (vale kasutusviis, õnnetusjuhtum vms) või kui tegemist on asja tavapärasest kasutamisest tingitud normaalse kulumisega.
 • Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba.
 • Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 • Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 

 1. Vastutus

 

 • Käesolevate kasutustingimuste rikkumisega ja tekitatud kahju eest vastutavad Veebipood ja Klient teineteise ees Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Veebipood kannab vastutust toote müügihinna ulatuses.
 • Klient on kohustatud kasutama Veebipoe teenust üksnes seadusega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

 

 1. Privaatsuspoliitika

 

 • Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja ATR OÜ, registrikood 12072200, aadress Kiisa 9-3, Tallinn, 11313 (edaspidi andmetöötleja).
 • Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
 • Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid. Klient nõustub andmetöötleja veebipoest tellimuse tegemisel käesoleva privaatsuspoliitika tingimustega, märgistades tellimuses vastava lahtri.
 • Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
 • Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt kodulehel tellimuse esitamisel, e-posti vahendusel ja uudiskirjaga liitumisel.
 • Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab. Andmetöötleja kannab andmesubjekti isikuandmed kliendiregistrisse. Andmetöötleja kasutab andmesubjekti poolt sisestatud andmed müügilepingu täitmiseks ja edaspidises toodete pakkumises.
 • Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
 • Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
 • Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Sünnikuupäev;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Makseviis
 • Pangakonto number
 • Ostuajalugu
 • IP aadress

Andmetöötleja ei näe Andmesubjekti pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance OÜ turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt Montonio Finance OÜ serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse Montonio Finance OÜ serveris. Andmetöötleja ei vastuta Montonio Finance OÜ poolt andmete kasutamise eest. Andmetöötleja ei näe Andmesubjekti pangakaardi andmeid. Tehingu tegemiseks suunatakse klient Montonio Finance OÜ turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kliendi kaardiandmete sisestus kliendi poolt Montonio Finance OÜ serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse Montonio Finance OÜ serveris. Andmetöötleja ei vastuta Montonio Finance OÜ poolt andmete kasutamise eest.

 • Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps

7.12 Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

– Ees- ja perekonnanime, telefoniumbrit, e-posti aadressi, kohaletoimetamise aadressi kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
– Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;
– Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
– Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);
– Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 • Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ.
 • Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
 • Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 7
 • Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda, kas registreerimisel kasutajaprofiilis või klienditoe
 • Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
 • Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
 • Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Andmesubjekt annab andmetöötlejale nõusoleku saata reklaammaterjale ja müügipakkumisi tellimuse esitamisel andmesubjekti sisestatud e-posti aadressil juhul, kui andmesubjekt on avaldanud tellimuse esitamisel soovi taolisi teateid saada (linnukesega vastavas aknas).
 • Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil rubispintsetid@gmail.com
 • Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
 • Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
 • Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe (rubis.ee)

 

 1. Vaidluste lahendamine

 

 • Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile rubispintsetid@gmail.com või helistada telefonil:+3725024733
 • Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon .Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.
 • Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.